Bi hài chuyện “boom hàng”: Khách bảo đi tù không nhận hàng

Vui tay đặt hàng trên mạng đến khi giao hàng thì lại viện rất nhiều lý do hết sức bi hài để boom hàng (từ chối nhận hàng).

Bi hài chuyện "boom hàng": Khách bảo đi tù không nhận hàng
Lí do này có thể tạm chấp nhận được.
Bi hài những lý do "boom hàng" của "thượng đế" - 2
Ở mát quen rồi.
Bi hài những lý do "boom hàng" của "thượng đế" - 3
Thế này thì shipper nào dám đi giao hàng nữa.
Bi hài những lý do "boom hàng" của "thượng đế" - 4
Không giao được hàng là đúng thôi.
Bi hài những lý do "boom hàng" của "thượng đế" - 6
Không biết có còn nhớ mình là ai không nữa?
Bi hài những lý do "boom hàng" của "thượng đế" - 7
Khách hàng này lại vui tính quá rồi.
Bi hài những lý do "boom hàng" của "thượng đế" - 8
Thế sao còn đặt hàng làm chi?
Bi hài những lý do "boom hàng" của "thượng đế" - 9
Chỉ chậm một bước thôi mà.
Theo Dân Việt