Bi hài chuyện “boom hàng”: Khách bảo đi tù không nhận hàng

14/06/19, 15:12 Giải trí

Vui tay đặt hàng trên mạng đến khi giao hàng thì lại viện rất nhiều lý do hết sức bi hài để boom hàng (từ chối nhận hàng).

Bi hài chuyện "boom hàng": Khách bảo đi tù không nhận hàng
Lí do này có thể tạm chấp nhận được.
Bi hài những lý do "boom hàng" của "thượng đế" - 2
Ở mát quen rồi.
Bi hài những lý do "boom hàng" của "thượng đế" - 3
Thế này thì shipper nào dám đi giao hàng nữa.
Bi hài những lý do "boom hàng" của "thượng đế" - 4
Không giao được hàng là đúng thôi.
Bi hài những lý do "boom hàng" của "thượng đế" - 6
Không biết có còn nhớ mình là ai không nữa?
Bi hài những lý do "boom hàng" của "thượng đế" - 7
Khách hàng này lại vui tính quá rồi.
Bi hài những lý do "boom hàng" của "thượng đế" - 8
Thế sao còn đặt hàng làm chi?
Bi hài những lý do "boom hàng" của "thượng đế" - 9
Chỉ chậm một bước thôi mà.
Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Thế gian điều gì đáng sợ nhất?

Ad will display in 09 seconds

Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

 • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

 • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

 • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

 • Người Việt đang khao khát điều gì?

  Người Việt đang khao khát điều gì?

 • Thế gian điều gì đáng sợ nhất?

  Thế gian điều gì đáng sợ nhất?

 • Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

  Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

 • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

 • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

 • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

 • Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

x