Dường như là các em bé của chúng ta rất thích mèo thì phải.