Câu chuyện đời của một sinh viên Đại Học (Video)

Đây là câu chuyện của Trần Tân – một cựu sinh viên Đại Học. Mặc dù còn trẻ nhưng anh đã có những trải nghiệm phi thường.

Trải nghiệm của anh là ví dụ cho những người trẻ tuổi: nếu thanh niên các bạn có thể hành xử giống như Trần Tân, tìm cách thay đổi suy nghĩ của mình và đối mặt tích cực với mọi thứ trong cuộc sống, các bạn có thể phát hiện ra rằng đây là khởi đầu của hạnh phúc trong đời mình. Ngày hôm nay có thể là khởi đầu của một con đường đời mới của bạn.

Theo Đại Kỷ Nguyên