Hệ thống cấp bậc ở Trung Quốc: Lá phiếu chống lại của ông Chu Vĩnh Khang

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đang lấy lại thế chủ động sau khi cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất của đất nước diễn ra trong cả thế hệ. Mặt trận thống nhất được giới thiệu để với các kế hoạch cho một cuộc cải tổ lãnh đạo chính vào cuối năm 2012.

Tuy nhiên việc lật đổ Bạc Hy Lai, những người trọng yếu của phe cánh Giang Trạch Dân, đã gây ra rất nhiều áp lực cho ông Tập Cận Bình.

Theo cuộc phỏng vấn với các nhà xuất bản, học giả và nhà phân tích Đảng cộng Sản, tuần vận động chính trị trong nội bộ Đảng đã diễn ra điên cuồng ở Trùng Khánh, nơi thái tử Đảng Bạc Hy Lai nắm nhiều quyền lực, nhằm lập ra mặt trận thống nhất giữa các lãnh đạo Đảng. Tuy nhiên, có một lá phiếu trong nhóm lãnh đạo hàng đầu là Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị  đã chống lại cuộc vận động này. 

Người được cho là đã bỏ lá phiếu chống lại đó là ông Chu Vĩnh Khang, một người ủng hộ cho Bạc Hy Lai, vị thái tử Đảng đang bị thất thế và lao vào vòng lao lý.

Theo Nytimes


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

 

Danh Mục : Chu Vĩnh Khang