Con vẹt nhảy múa điệu nghệ theo nhạc


Trong clip dưới đây, con vẹt màu trắng lắc lư nhảy nhót điệu nghệ trên giá gỗ theo bản nhạc dài hơn 2 phút. / Theo An Ninh Thủ Đô

Danh Mục : Tin Tổng Hợp