• TINHHOANET

30 câu trả lời cho câu hỏi “Tình yêu là gì?”!

 

1. Yêu là … Vô luận bạn có biến thành như thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu bạn

01

2. Yêu là … Không sợ ánh mắt của người đời, tiếp nhận sự khác biệt của nhau.

03

3. Yêu là … Làm những việc mà cả hai cùng thích.

03

4. Yêu là … Dành miếng cuối cùng cho bạn

 

5. Yêu là …

 

Lê Hiếu dịch từ Cmoney.tw

 

 

 

 

 

 

 

 

x