iPhone 4 ‘made in China’ giống y như thật

iPhone 4 ‘made in China’ giống y như thật

Tất nhiên, có rất nhiều điểm về tính năng và nhất là công nghệ hiển thị siêu nét Retina mà chiếc iPhone 4 giả này không thể bắt chước được, nhưng nhìn chung nó hoàn toàn có thể đánh lừa bất cứ ai nếu người đó không phải là khách hàng quen thuộc với sản phẩm của Apple.

Xem những hình ảnh về chiếc iPhone giả này:

iPhone 4 ‘made in China’ giống y như thật
iPhone 4 ‘made in China’ giống y như thật
iPhone 4 ‘made in China’ giống y như thật
iPhone 4 ‘made in China’ giống y như thật
iPhone 4 ‘made in China’ giống y như thật
iPhone 4 ‘made in China’ giống y như thật
iPhone 4 ‘made in China’ giống y như thật
iPhone 4 ‘made in China’ giống y như thật
Trong tất cả những bức hình trên, chiếc iPhone giả là chiếc nằm bên trái.

Ngô Thành

Theo Bưu điện Việt Nam