• TINHHOANET

Người ngoài hành tinh

Khi UFO và người ngoài hành tinh đã trở thành sự thật hiển nhiên
UFO xuất hiện trong chương trình phát sóng trực tiếp ở Argentina
Anunnaki – Chủng người ngoài hành tinh từng đến Trái Đất