• TINHHOANET

Thuyết Tiến Hóa

9 lý do chứng minh thuyết tiến hóa của Darwin là sai
Bí ẩn của nhân loại: Đại nhân – Trung nhân – Tiểu nhân?
Phát hiện đinh vít hơn 300 triệu năm tuổi trên đá
Bằng chứng chứng minh thuyết tiến hóa là sai.
Sự thật về thuyết tiến hóa: “Cây sự sống” đã sai
Học thuyết Darwin – Một chủ đề cấm
Căn bệnh nào đã hủy hoại cả dòng họ Darwin?