• TINHHOANET

Thuyết Tiến Hóa

Phát hiện ‘chủng người kỳ lạ’ làm lung lay thuyết tiến hóa
Sáng tỏ nghi án Darwin “đạo” ý tưởng
Bí ẩn về lò phản ứng hạt nhân “thời tiền sử”
Người khổng lồ – Từ truyền thuyết đến thực tế
Thuyết tiến hóa hoàn toàn là hoang đường