• TINHHOANET

Chuyện lạ

Những ‘hiện tượng nhí’ gây sốt cộng đồng mạng
Trung Quốc: Ba, bốn mặt trời cùng xuất hiện một lúc