Cảnh tượng diệt vong của nền văn minh huy hoàng quá khứ và bài học sâu sắc cho nhân loại

Tháng 2/2017, sau rất nhiều bằng chứng khảo cổ, các nhà khoa học đã khẳng định sự tồn tại của một lục địa “mới” bao phủ New Zealand. Tuy nhiên, đi cùng nó là những bằng chứng về ngày diệt vong bi thảm của một nền văn minh huy hoàng, để lại cho chúng ta nhiều cảm thán và bài học sâu sắc…...

Hệ nhị phân đã được người cổ đại sử dụng hơn 1.000 năm trước khi Leibnitz phát minh nó

Nhà triết học người Đức Gottfried Leibniz được biết đến là người đầu tiên giới thiệu hệ thống nhị phân, đặt nền móng cho chiếc máy tính ra đời. Tuy nhiên, hệ nhị phân đã được sử dụng ở Ấn Độ và Polynesia cổ đại từ rất lâu trước khi Leibnitz phát minh ra nó....