Người cổ đại đã biết xây tường thành khổng lồ chắn sóng thần từ 5000 năm trước

Người cổ đại dường như cũng đã nhận thức được sự nguy hiểm của thiên tai. Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc là, trong nền văn minh Harappan cách đây 5000 năm, họ đã có thể xây dựng những bức tường khổng lồ chắn sóng thần bằng công nghệ rất tiên tiến....