Công dụng chữa bệnh tuyệt vời của lá mơ lông

Lá mơ lông còn gọi là mơ tam thể, một mặt lá màu tía, một mặt màu xanh, có nhiều lông nhỏ trên các gân lá. Theo Đông y, mơ lông có tính bình, vị đắng ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, sát trùng, tiêu thũng trướng......