Học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành Giáng sinh toàn cầu

Khi ngày lễ Giáng sinh tiến đến gần kề, các học viên Pháp Luân Công (hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) trên toàn thế giới đang tham gia vào các sự kiện cộng đồng chào mừng ngày lễ lớn, cũng như truyền tải những thông điệp độc đáo về nền văn hóa cổ truyền Trung Hoa và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn....