Thiên – Địa – Nhân có quan hệ mật thiết đến đâu?

Trời không đổi, Đạo cũng không đổi, con người cần sống hoà hợp với quy luật của Trời Đất. Quả thật như vậy, Thiên Tinh tương ứng bát quái, bát quái tương ứng ngũ hành và chu thiên tuần hoàn trong cơ thể, ngũ hành lại tương ứng ngũ âm và tâm can tỳ phế thận, không thứ gì không bao hàm....