Nhiều kí tự lạ, chữ Trung Quốc xuất hiện ở vịnh Hạ Long

Một số hang động nổi tiếng trên vịnh Hạ Long, như Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt… hiện có khá nhiều chữ Trung Quốc được khắc, vẽ trong hang. Điều đáng nói là cơ quan quản lý vịnh Hạ Long lại không biết những chữ trên có từ bao giờ, nội dung gì…...