Hà Nội lại chuẩn bị thay thế cây xanh

Thành phố Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp trong phạm vi hẹp với một số tổ chức và nhà khoa học để lấy ý kiến cho việc trồng lại cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh, một số loại cây như sao đen, lát, dầu rái được cân nhắc trồng thay thế cây mỡ....