• TINHHOANET

Cá chết hàng loạt ở Miền Trung

500 triệu USD bồi thường của Formosa sẽ được dùng như thế nào?
Formosa cam kết bồi thường 500 triệu USD vì làm cá chết hàng loạt
Nguyên nhân cá chết ở miền Trung có thể được công bố vào 29/6
Cá chết sông Bưởi: Kiến nghị dừng nhà máy mía đường