Sau bầu cử, chính trị Italy rơi vào bế tắc

Cuộc bầu cử ngày 4/3 tại Italy chứng kiến sự thất bại nặng nề của đảng cầm quyền cùng sự lên ngôi của các đảng dân túy và cực hữu, song không đảng nào đủ điều kiện để một mình lãnh đạo đất nước, khiến quốc gia châu Âu này đối mặt với tình thế "nghị viện treo"....