Nhân viên cấp cao của Twitter có xu hướng chống Trump

Ông Trump đã và đang dùng Twitter như một công cụ hiệu quả để truyền tải nhiều thông điệp đến người dân Mỹ, nhưng liệu ông có biết rằng nhân viên của Twitter có xu hướng chống ông mạnh mẽ và các tin nhắn cá nhân của ông có thể được giao đến Bộ Tư pháp để điều tra bất cứ lúc nào. ...