Thiếu nữ phong lưu được Phật Đà triệu kiến và câu chuyện cảm động phía sau

Một người có thể gặp được Phật Pháp không phải là việc dễ dàng, trực tiếp được nghe Phật giảng Pháp lại càng không ngẫu nhiên; có thể bạn đã phải hy sinh, chịu khổ rất nhiều, tích được nhiều việc thiện từ các kiếp sống trước mới tác hợp được phúc phận để có thể gặp được nghe Phật thuyết Pháp như câu chuyện dưới đây. ...

Chuyện kể từ một người phụ nữ từng du ngoạn địa ngục

Địa ngục luôn được nhắc đến như một khái niệm đã quen thuộc với hầu hết chúng ta, đến mức không ai cảm thấy đó là một nơivô cùng đau khổ có thể phải đến đó khi kết thúc cuộc sống nơi trần gian, nhiều người còn không hề tin địa ngục tồn tại. Cuộc gặp gỡ dưới đây kể chúng ta nghe chuyện từ địa ngục....

Chuyện kể từ một người phụ nữ từng du ngoạn địa ngục

Địa ngục luôn được nhắc đến như một khái niệm đã quen thuộc với hầu hết chúng ta, đến mức không ai cảm thấy đó là một nơivô cùng đau khổ có thể phải đến đó khi kết thúc cuộc sống nơi trần gian, nhiều người còn không hề tin địa ngục tồn tại. Cuộc gặp gỡ dưới đây kể chúng ta nghe chuyện từ địa ngục....