Đại sư phong thủy: Từ bi là phong thủy tốt nhất

Người xưa có câu "Địa linh nhân kiệt", nói lên đất có linh và vạn vật trên mặt đất cũng đều có linh. Ai thích lấy việc giúp người làm niềm vui thì sẽ được càng nhiều quý nhân phù trợ, còn người thích phó xuất, cống hiến thì phúc báo sẽ tích lũy ngày càng nhiều. ...

Nhật ký tiên tri của một học sinh Liên Xô về Thế chiến II

Khả năng tiên tri là điều mà nhân loại từ lâu đã coi trọng và đánh giá rất cao.  Những huyền thoại về chủ đề này có rất nhiều, trong đó có không ít những dữ liệu xác thực. Một trong số đó phải kể đến cuốn nhật ký tiên tri của một học sinh Liên Xô từ trước Chiến tranh thế giới thứ II… ...