• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Ông nội tích đức cải mệnh, cháu làm quan to
Kiếp trước bài xích đồng liêu, kiếp này đồng liêu bài xích
4 câu chuyện chân thực về luân hồi chuyển thế
Heo quỳ gối lạy Phật, minh chứng cho sự tồn tại của luân hồi