Đằng sau biểu tượng quả táo cắn dở của Apple…

“Quả táo cắn dở” - biểu tượng đầy quyền lực của Apple, là một trong số hiếm những logo được nhiều người biết đến nhất nhì trên thế giới. Tuy nhiên, mấy ai hiểu được ý nghĩa đằng sau biểu tượng nổi tiếng này? ...