Người phụ nữ xinh đẹp là người biết tự tin

“Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không tin mình xinh đẹp”. Thật vậy, chính thái độ của mỗi người đối với sự việc là điều quyết định tính chất của sự việc ấy. Mẩu chuyện nhỏ dưới đây sẽ cho bạn thấy điều này....