Trưng Vương: Hai nữ chiến binh lẫy lừng trong lịch sử Việt

Trong suốt chiều dài lịch sử, người phụ nữ Việt như những mũi giáo kiên cường chống lại ách thống trị ngoại bang. Trong đó, Hai Bà Trưng đã được tạc vào sử sách như những nữ anh hùng bất tử trong cuộc nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán vào năm 40 sau Công Nguyên. ...

Mỗi dịch bệnh bùng phát như Ebola đều có nguồn gốc bí ẩn (P2)

Thuật ngữ ông dùng cho truyền nhiễm của virus Ebola là “hiệu ứng lan truyền”. Thuật ngữ chuyên môn là “zoonosis” (bệnh từ động vật lây sang người). Phiền ông giải thích về các thuật ngữ đó. “Zoonosis” là loại truyền nhiễm ở động vật có thể lan sang người. Nó có thể là một loại virus, vi khuẩn hay một loài động vật nào đó sống ký sinh trong v...