Thăm giếng phù thủy tự phun trào ở Estonia

Estonia là một trong những quốc gia có người dân theo tôn giáo ít nhất thế giới, nhưng phần lớn người dân nơi đây lại tin rằng cứ đến tháng 3 hoặc 4, thế giới phù thủy lại xảy ra một cuộc đại chiến khiến cái giếng ở Tuhala phun trào mãi không ngừng....