Những bức ảnh hiếm hoi về các vị vua cuối cùng của Việt Nam

Nhà Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam (1802 – 1945). Tồn tại 143 năm, đây là triều đại đánh dấu nhiều thăng trầm của lịch sử, đặc biệt là cuộc xâm lược của người Pháp giữa thế kỷ 19. Dưới đây là những bức ảnh hiếm hoi của một số vị vua của triều đại nhà Nguyễn....