Hồng nhị đại La Vũ: “Chân Thiện Nhẫn” có thể giải quyết tất cả vấn đề của Trung Quốc

La Vũ hiện đang cư trú tại nước Mỹ, là con trai của cố đại tướng La Thụy Khanh, từng làm tới chức đại tá trong Bộ Tổng Tham mưu quân đội Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông cho rằng tất cả các vấn đề của Trung Quốc hiện tại có thể được giải quyết trong 3 chữ....