9 nghề lương cao không sợ bị robot thay thế trong tương lai

Trước sự phát triển “chóng mặt” của công nghệ, chúng ta cần phải thừa nhận rằng robot đang từng bước thay thế rất hiệu quả công việc của con người. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghề triển vọng trong tương lai mà máy móc chưa thể nào "cướp việc" của bạn....