Bitcoin: Tương lai của nền kinh tế số

Nền kinh tế toàn cầu đang đến một ngã rẽ mới với sự ra đời của Bitcoin. Đây là một cách để giao dịch tài sản ảo, không có khái niệm hữu hình và điều này thực sự cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cách mà hệ thống tiền tệ đang hoạt động....

Canada công nhận BITCOIN là tiền tệ

Điều luật mang tên “Đạo luật thực hiện một số quy định đệ trình lên Quốc hội ngày 11 tháng 2 năm 2014 và các biện pháp khác”, đã được Quốc hội thông qua đầu năm nay, nhưng đến tận bây giờ mới được sự đồng ý của hoàng gia Canada. Đây là động thái cho thấy nguy cơ từ giới kinh doanh đồng tiền số có thể lách luật hoặc muốn trốn thoát khỏi Canada. Dự ...

Tỷ phú TQ ‘bao’ người nghèo ăn trưa ở New York

Cử chỉ đẹp của nhà tỷ phú Trần Quang Báo bị nghi ngờ là có động cơ chính trị.  Mới đây, nhà tỷ phú Trung Quốc Trần Quang Báo, người tự phong mình là nhà từ thiện hàng đầu của Trung Quốc, đề nghị sẽ chi tiền bao ăn trưa cho 1.000 người không ...