Bí ẩn cơ thể người: Khả năng nhìn xuyên thấu dựa trên nghiên cứu tâm lý học

“Cận tâm lý học”đã bắt đầu xuất hiện từ cuối thế kỷ 19 như một bộ môn tâm lý học thực nghiệm mới. Mục đích của nó là thông qua khoa học thực nghiệm chứng thực sự tồn tại của các tiềm năng trên cơ thể người như khả năng nhìn xuyên thấu, biết trước tương lai, cảm ứng từ xa,......

Nghiệp lực đời trước, bệnh tật đời này – Trọng đức tu tâm mới có thể trị tận gốc của bệnh

Lời người xưa căn dặn "Cần phải trọng đức, tích đức" vốn không phải là lời nói thiếu căn cứ. Một câu chuyện có thật đã minh chứng rằng, nếu biết xét lại hành vi của mình, chú trọng tu dưỡng tinh thần, trở nên nhân từ, khiêm tốn, vô tư.., thì bệnh tình sẽ chuyển biến tốt....