Nghiệp lực đời trước, bệnh tật đời này – Trọng đức tu tâm mới có thể trị tận gốc của bệnh

Lời người xưa căn dặn "Cần phải trọng đức, tích đức" vốn không phải là lời nói thiếu căn cứ. Một câu chuyện có thật đã minh chứng rằng, nếu biết xét lại hành vi của mình, chú trọng tu dưỡng tinh thần, trở nên nhân từ, khiêm tốn, vô tư.., thì bệnh tình sẽ chuyển biến tốt....