Trung Quốc đề xuất bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ đối với Chủ tịch nước, ông Tập trải thảm cho nhiệm kỳ 3

Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới đây đã đưa ra đề xuất muốn xóa bỏ điều khoản quy định người đứng đầu Nhà nước "sẽ không phục vụ nhiều hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp", mở đường cho ông Tập Cận Bình có thể lãnh đạo qua năm 2023. ...