Cụm từ “chủ nghĩa tư bản” và những khái niệm bị bóp méo

Luôn bị những người cộng sản đả kích, nhưng thực ra cụm từ "chủ nghĩa tư bản" (capitalism) trong tiếng Anh có nghĩa là một hệ thống kinh tế - trong đó nền công nghiệp và việc kinh doanh nhằm mục tiêu sinh lợi của quốc gia phần lớn được điều hành và quản lý bởi những chủ sở hữu tư nhân....

Phim tài liệu chấn động: Nước Mỹ đã bị “nghiền nát” như thế nào từ năm 1960?

Năm 2010, Curtis Bowers ra mắt bộ phim tài liệu "Agenda: Grinding America Down", cho thấy sự thẩm thấu và hủy hoại thế giới của chủ nghĩa cộng sản. Đặc biệt phần đầu nói về kế hoạch hành động phá hủy nước Mỹ từ bên trong bắt đầu từ năm 1960 đã gây chấn động cho người xem....