• TINHHOANET

Mổ cướp nội tạng

Hai ngành công nghiệp giết mổ người của Trung Quốc
Sau TP.HCM, đến thành phố Thụy Sĩ cấm triển lãm thi thể người