Dân mạng lại xôn xao vì lời phê lạ của giáo viên

Không làm được bài tập môn văn, một học sinh đã nhận được lời phê “khó thành người tử tế” của giáo viên bộ môn. Hôm qua, một bức ảnh chụp lại bài kiểm tra văn của học sinh với dòng phê bằng mực đỏ “Lười học Văn. Khó thàn...