Bất cập các dự án đô thị: Đạp đổ tâm linh đổi lấy đất đai, dấu hiệu suy tàn đến cùng cực?

Hiện không chỉ dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm mà còn rất nhiều dự án bất động sản khác đang được phanh phui. Các dự án này đều có điểm chung đáng nói là người ta sẵn sàng đạp đổ nhà thờ, chùa chiền… để đổi lấy đất đai và tiền bạc. Đây phải chăng là một dấu hiệu của sự suy tàn đến cùng cực?...