Trong kiếp nạn sinh tử Huyền Trang hiển lộ từ bi, kẻ cướp gây ác nghiệp nhận quả báo

Câu chuyện thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh trong “Tây Du Ký” được người người truyền miệng, nhưng trong lịch sử Huyền Trang chỉ một thân một mình tới Ấn Độ thỉnh kinh. Ông đã trải qua muôn vàn gian khổ, đi bộ suốt mấy vạn dặm, mất khoảng 19 năm mới đạt nguyện trở về. Lịc...

Tu luyện có thể sản sinh năng lượng siêu thường

Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng thực rằng năng lượng người tu luyện ở tầng thứ cao phát xuất ra là siêu xuất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần năng lượng người bình thường phát xuất ra. Sau đây là tóm lược một số báo cáo nghiê...

Xả tài tiêu tai (捨財消災 của đi thay người)

Một số thành ngữ và tục ngữ Trung Hoa biểu đạt cùng một nội dung, phản ánh trí huệ và đạo đức cao thượng của người xưa. “Xả tài tiêu tai” là một trong những câu thành ngữ rất thông dụng, được lưu truyền từ bao đời nay. Mọi việc đều có thể trở th&agra...