Khi trái đất chuyển động vì bạn

Tranh: Bảo Huân   Cô bé 11 tuổi Angela bị mắc một căn bệnh làm suy nhược hệ thống thần kinh. Cô bé không thể đi lại được và các cử động khác cũng rất khó khăn. Các bác sĩ không hy vọng chữa khỏi bệnh cho cô bé. Họ tiên đo&aacu...

Giây phút động lòng

 Những gì khó quên trong đời sống bao gồm hạnh phúc, khổ đau, chia lìa hay gặp gỡ, bình tĩnh và quyết tâm; nó cũng bao gồm phá tan ánh trăng, mưa và tuyết. Mặc dầu cuộc sống giống như ngựa bay qua, nó luôn luôn để lại những kỹ niệm êm ả v...

Cách dạy con của người xưa: Trọng Đức tu thân (2)

Nhan Thị gia huấn Nhan Chi Thôi là nhà tư tưởng và giáo dục thời kỳ Nam Bắc triều của Trung Quốc. Ông xuất thân gia đình trí thức, được ảnh hưởng bởi Lễ Pháp danh giáo của nhà Nho, lại kính trọng tin tưởng Thần Phật, vững tin vào nhân quả. “N...

Cách dạy con của người xưa: Trọng Đức và tu thân

Người xưa rất coi trọng nền nếp gia phong, chú trọng bồi dưỡng các đức tốt cho con cháu. Họ lấy “Nhân nghĩa lễ trí tín” và các tư tưởng hướng thiện, hướng đạo của văn hóa truyền thống để hướng dẫn chúng. “Trọng Đức tu thân” trở thành nội dung c...

Học tập quý ở chỗ kiên trì

Người xưa học tập trước sau đều xem tính thực dụng là chủ yếu, trọng thực tiễn, coi trọng sự liên tục không biết mệt mỏi, học quý ở chỗ bền chí, kỵ nhất là bữa đực bữa cái. Cũng chính là tự mình cần phải siêng năng, không được chây lười, có côn...

Cổ học tinh hoa: Khổ thân làm việc nghĩa

Tranh họa "Ngạo tuyết xuân mai". ( Nguồn ảnh: minghui.org) Mặc Tử ở nước Lỗ sang nước Tề, qua nhà người bạn cũ, vào chơi. Người bạn nói chuyện với Mặc Tử rằng: "Bây giờ thiên hạ ai còn thiết đến việc "nghĩa", một mình ông tự khổ thân để làm việc nghĩa, thì có thấ...

CÔNG CHÚA THUẦN NHẪN

CÔNG CHÚA THUẦN NHẪN (Truyện cổ Phật giáo)*********************Công chúa Thuần Nhẫn là con gái út của vua Ba Tư Nặc. Công chúa là người hiếu hạnh, lại có đức nhẫn nhục, nhưng phải có tội xấu quá, nên đã 18 xuân mà vua cha chưa t&...