Sống trên Mặt trăng hoang vắng lạnh giá, Hằng Nga liệu có cô tịch như thơ ca miêu tả?

Từ nghìn xưa đến nay, các thi sĩ đều nghĩ rằng Hằng Nga phải chịu đựng sự cô tịch quạnh quẽ khi sống trên Mặt trăng vừa xa xôi lại vừa giá lạnh. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy, đúng là Mặt trăng rất hoang vắng nhưng nàng không hề cô tịch, trái lại còn rất bận rộn....