Đi tù vì nhạc vàng

Trong thời buổi này người ta khó để đi tìm một định nghĩa cho nhạc vàng, nhất là sau năm 1975. Có người cho đó là thứ nhạc sến, hay theo cách nói của Nguyễn Hữu Liêm, nó là “cái âm điệu tủi thân bi đát”. Tuy nhiên, thứ "nhạc sến" ấy lại có sức công phá mạnh đến mức khiến người ta phải đi tù....