Hình tượng con gà trong văn hóa truyền thống (P.2): Kim kê báo sáng đã tới

Thơ và họa tôn nhau lên, đã vẽ nên phong thái uy dũng của gà trống và viết lên khí phách của nó, thể hiện được hình tượng thanh cao, thoát tục, không bị mê bởi thế tục, tại đây gà đã trở thành vật trung gian mà họa sỹ dùng để thức tỉnh tấm lòng lương thiện của con người thế gian....

Muôn cách khổ luyện thành tài của người xưa

Khi đang học bài mà buồn ngủ, bạn đã bao giờ tự làm đau chính mình để tỉnh táo và tiếp tục? Để đối phó với cơn buồn ngủ, các học sinh thời xưa cũng viện đến một vài phương pháp làm cho đau đớn để khổ luyện thành tài....

Chuyện xưa nhắc rằng: Con người là anh linh của vạn vật

Thời xưa, ngựa rất được cổ nhân coi trọng, nó được coi như một bảo bối trong nhà, nhìn ngựa có thể nhận ra vị thế của một người. Tuy nhiên, lại có những câu chuyện rất ý nghĩa nhắc nhở rằng, con người mới là anh linh của vận vật, mới đáng được xem trọng nhất....