Người muốn thành đại sự, không thể quên tiểu tiết

Từ xưa đến nay, có rất nhiều người vì “quên tiểu tiết” mà hỏng việc lớn, cũng có người vì một ý tưởng nhỏ mà trở thành vĩ nhân. Vậy nên, dù là tiểu tiết cũng không thể xem thường, bởi những việc tưởng chừng “vụn vặt” ấy lại có thể giúp ta hoàn thành đại nghiệp....