Đại hận và đại bi của Lý Thanh Chiếu

Được suy tôn là nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa. Tài sắc vẹn toàn, nhưng cuộc đời bà trải qua không ít thăng trầm, nhưng cái bà buồn nhất chính là sự bất tài của Hoàng đế Triệu Cấu, bà đã bày tỏ sự bất mãn của mình trước quốc gia qua một bài thơ có tên " Ô giang"......