Dù là người hay Thần, chống lại Khương Tử Nha phò Chu phạt Trụ đều chịu kết cục như nhau

Trong “Phong Thần diễn nghĩa” những bậc thần tiên đạo nhân cản trở Khương Tử Nha bảo vệ nhà Chu phạt Trụ, cuối cùng đều tự tìm tới họa diệt vong, đó là bài học xương máu mà lịch sử dạy cho con người, thế nhưng dường như nhiều người vẫn u mê, không tỉnh ngộ và để lịch sử lặp lại....