Đại hội 19 có thể diễn ra sớm, Tập Cận Bình lo lắng “đêm dài lắm mộng”

Đại hội 19 của ĐCSTQ theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được công bố. Gần đây có tin rò rỉ, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở cả trong và ngoài nước, Tập Cận Bình có thể sẽ quyết định tổ chức Đại hội 19 sẽ sớm hơn dự định....