Trên thế giới này, tình yêu khiến con người ta vượt qua mọi thử thách

Đêm mưa, bạn mệt mỏi chạy về nhà, dưới đèn đường nơi trạm xe có người cầm chiếc dù đang đứng đợi. Ngoài cửa sổ tiếng gió lay rất mạnh, có người giúp bạn kéo dịch một góc chăn... Trên thế giới này, tình yêu khiến chúng ta trở nên dũng cảm, thậm chí có thể vượt qua được mọi thử thách....