Bạn có thể làm gì với cảm biến vân tay trên Prime X1?

Cảm biến vân tay đối với một số người dùng bình dân vẫn còn là tính năng mới. Với phân khúc giá dưới 4 triệu đồng, người dùng có thể thoải mái sử dụng những tiện ích với tính năng cảm biến vân tay trên chiếc Prime X1 của Mobiistar....