Một thanh niên TQ đã chế ra iPhone X mini từ iPhone 5

Mới đây, một người Trung Quốc đã tự chế tạo phiên bản "iPhone X mini" từ các linh kiện tháo rời trên chiếc iPhone 5. Mặc dù đây chỉ là nguyên mẫu thử nghiệm theo kiểu "làm cho vui" và không hoàn toàn giống với thiết bị gốc, nhưng hãy thử tượng tượng rằng nếu Apple thực sự nghiêm túc với ý tưởng này thì sao nhỉ?...