Xe tự lái sẽ lựa chọn đâm ai, tránh ai?

Xe tự lái là xu thế phát triển tất yếu của xe hơi hiện đại. Trong khoảng 10 năm nữa, xe tự lái sẽ xuất hiện "nhan nhản" trên phố. Có một câu hỏi đặt ra đối với xe tự lái là: nếu như tai nạn là không thể tránh khỏi, xe tự lái sẽ lựa chọn đâm ai, tránh ai?...