10/6 – Ngày ra đời của “cỗ máy sát nhân ngầm” do chính quyền TQ điều hành

Vào ngày này 18 năm về trước, một tổ chức Đảng Cộng sản ngầm, hoạt động ngoài vòng pháp luật đã được tạo ra để bức hại hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công, những người đến từ mọi tầng lớp có thể có trong xã hội Trung Quốc. Tổ chức này, được đặt tên là 610 theo đúng ngày thành lập - ngày 10/6/1999....