Chương trình quan sát từ xa tiết lộ 4 căn cứ người ngoài hành tinh trên Trái Đất

Hoa Kỳ có một chương trình tên là Stargate, đã hoạt động trong 25 năm với dự án quan sát từ xa rất thành công. Nhiều “nhà quan sát” của Stargate đã kể về những lần thấy người ngoài hành tinh. Trong đó một người đã xác định vị trí 4 căn cứ người ngoài hành tinh trên Trái Đất....