Sự sống trên Trái đất có nguồn gốc từ sao Hỏa?

Seth Shostak, Giáo sư Viện tìm kiếm Trí thông minh ngoài Trái đất đã đưa ra giả thuyết, con người có thể có nguồn gốc từ sao Hỏa, sau khi thiên thạch va chạm với "Hành tinh Đỏ" đem mẫu đất đá đến Trái đất....