Người khổng lồ đã tạo ra cánh đồng chum cự thạch ở Lào?

Cánh đồng với hơn 3.000 chiếc chum cự thạch ở đồng bằng Xieng Khoang, Lào là một trong những điểm tham quan bí ẩn nhất Trái đất. Theo truyền thuyết, những chiếc chum được tạo ra bởi một chủng tộc người khổng lồ, vua của họ cần một nơi để lưu trữ rượu, gạo......