Những bí ẩn về lịch sử loài người khoa học vẫn chưa thể lý giải (P2)

Hàng năm, các nhà khảo cổ học và sử học vẫn luôn tìm thấy những khám phá bí ẩn không thể giải thích về câu chuyện lịch sử loài người. Dưới đây là những ví dụ khiến người ta phải đặt câu hỏi, phải chăng các nền văn minh nhân loại từng xuất hiện sớm hơn nhiều so với những gì chúng ta từng biết?...

Những bí ẩn về lịch sử loài người khoa học vẫn chưa thể lý giải

Hàng năm, các nhà khảo cổ học và sử học vẫn luôn tìm thấy những khám phá bí ẩn không thể giải thích về câu chuyện lịch sử loài người. Dưới đây là những ví dụ khiến người ta phải đặt câu hỏi, phải chăng các nền văn minh nhân loại từng xuất hiện sớm hơn nhiều so với những gì chúng ta từng biết?...

Bí ẩn những khối đá hình cầu khổng lồ ở Costa Rica

Gần đây, trong một cuộc khai quật ở Costa Rica, người ta lại tìm thấy một khối đá hình cầu khổng lồ gần như hoàn hảo, khiến các chuyên gia một lần nữa bối rối, không hiểu vì sao người cổ đại có thể tạo ra vật thể có độ chính xác cao như vậy từ hàng ngàn năm về trước....